Vizyonumuz

Bale Bölümü


Görsel sanatların en pırıltılısı olan bale, özellikle küçük kız çocuklarının düşlerini süsleyen büyülü bir dünyadır. Disiplinli, özverili, algılamadaki gelişimin temellerini atan, alabildiğine renkli ve zevkli, uzun bir süreçtir bale eğitimi... Bale eğitiminde enstrüman "vücut"tur. Bu nedenle, çocuğun anatomik yapısı gözetilmeden verilen yüklemeci ve gösterişe dayanan eğitimin zararları, ömür boyu sürmekte ve en önemlisi balenin düşünsel ve zeka ile ilgili boyutunu da etkileyerek asıl amacından uzaklaşmaktadır. “Ağaç yaşken eğilir” sözünden hareketle çocuğun anatomik gelişiminin üzerinde bir eğitim anlayışını benimsemek mümkün değildir. Her şeyin bir zamanı, her adımın ve her hareketin, çocuğun bilimsel gelişimine göre göz önünde bulundurulması gereken bir sırası vardır. Bu nedenle küçücük bedenleri eğitmek ciddi bir sorumluluk işidir. Bu anlayışla eğitim veren Özlem Güzel Bale ve Müzik Okulu, bilimsel temelleri olan tüm veriler ışığında ve devamlı gelişen bir çizgide eğitim hizmetini sürdürmektedir.

Müzik Bölümü


Müzik eğitimindeki amaç, insanın müzik ve sanat çevresi ile olan iletişim ve etkileşiminin düzenli sağlıklı ve verimli olmasını sağlamaktır. Müzik, eğitim sürecinin sanatsal boyutunun yanısıra, çocuğun kendini ifade edebilmesi ve geliştirebilmesi açısından önemli bir araç olarak kullanılmalıdır. Müzik öncelikle, çocuğun ruhsal yapısındaki aşırı duygusallık ya da olumsuz davranışlarından arınıp, daha sakin ve olumlu bir ortama yönelmesi bakımından önemlidir. Çocuğun alacağı müzik eğitimi; kişilik gelişimini etkileyerek, gözlem yeteneğini güçlendirir ve iç potansiyeli ile yaratıcılığını ortaya çıkarır. . Müzik eğitimi planlanırken, çocukların gelişim düzeyleri, müziğe karşı ilgileri ve herhangi bir motivasyona gereksinimleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Geniş uzman kadrosu ve insan kaynakları ile kendi alanında öncü ve çağdaş kurumlardan biri olan Özlem Güzel Bale ve  Müzik  Okulu, eğitim kalitesini uluslararası düzeyde paylaşmak ve ortak bir dil birliği sağlamak amacıyla kurum içi uygulamalarında ve bu uygulamalarla birlikte - özellikle RAD ve ABRSM alanında - İstanbul içindeki kurumlara olduğu gibi, Bursa, Ankara, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Çorum, Antalya gibi illerde ve son olarak da  KKTC’de  yeni açılan okullara da destek vererek, bu okullardaki öğretmenlerin sınavlara hazırlanmasına yardımcı olmaktadır.