Royal Academy of Dance (RAD)

Akademi, dünyanın en yaygın ve en etkili klasik bale eğitimi ve sınav değerlendirme sistemine sahip kurumudur. 1920 yılında kurulmuştur. Sürekli olarak dans eğitim ve öğretim standartlarını geliştirmek için çalışmaktadır. Dünyanın hemen hemen bütün ülkelerindeki geniş öğretmen ağı ile Klasik Balenin en doğru şekliyle öğretimini sağlamak temel amacıdır. Değişik ülkelerdeki genç öğrenciler, yüksek bir standartla ve bir metot birliği içerisinde eğitilerek, yanlış ve zamansız eğitimlerden korunmaktadırlar. Öğrenciler dört yaşından itibaren başlayabildikleri eğitimlerini, gelişimlerine göre profesyonel düzeye kadar taşıyabilmekte ve tercihlerine göre akademinin öngördüğü standartlarda öğretmen olabilecek şekilde eğitilmektedirler. Bugünün genç öğrencileri gelecekte ister dansçı ister öğretmen olsunlar veya belirli bir noktada eğitimlerini durdurarak farklı bir meslek seçsinler, bu büyük artistik disiplinden geniş bir bilgi, deneyim ve donanım edinmiş olacaklardır.