Belgin Öztürk

Klasik Bale Öğretmeni

21 Eylül 1994 yılında İstanbul’da doğdu. 2001 yılında Özlem Güzel Bale ve Müzik Okulu ile tanışarak bale ve modern dans eğitimi almaya başladı.
2014 yılında Özlem Güzel Bale ve Müzik Okulu’ndan mezun oldu. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nde bale eğitmenliği yaptı (2015-2016). Ardından mezun olduğu bale okulunda asistan bale öğretmenliği görevine başladı.

2016 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü’nden de mezun oldu. Lisans eğitimi süresince ve sonrasında çeşitli sergilere katıldı, farklı seramik atölyelerinde serbest seramik ve endüstriyel seramik çalışmaları yaptı ve seramik atölye programları oluşturarak okullarda eğitim verdi.

Halen, Özlem Güzel Bale ve Müzik Okulu’nda bale öğretmenliği yapmaktadır.