Uyguladığımız Metotlar

Her yaşta öğrencinin, özellikle çocukların ve gençlerin bale ve müzik eğitimi almaları sanatsal olduğu kadar bilimsel yöntemleri de beraberinde getirmektedir. Kurumumuz bu amaca en etkin eğitimle ulaşabilmek için, uzman eğitim kadrosuyla uluslararası eğitim kriterlerini bünyesinde toplamıştır.

TC Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kursumuzda öğrencilerimiz mezuniyet belgesi almaya hak kazanmaktadırlar. Ayrıca kurumumuzda, bale bölümünde RAD (İngiliz Kraliyet Dans Akademisi), müzik bölümünde de ABRSM (İngiliz Birleşik Müzik Okulları) doğrultusunda eğitim verilmekte,çocuklarımızın bu uluslararası sınav programlarına dahil olarak, Londra’dan sertifika sahibi olmaları sağlanmaktadır.